Onderzoek


Wetenschappelijk onderzoek​

In de afgelopen jaren heb ik zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Interviews met bijvoorbeeld leraren, jongeren, gezondheidswerkers en religieuze leiders in Nederland, Oekraine, Wit-Rusland en Ghana. Daarnaast heb ik vragenlijstonderzoek en experimenteel onderzoek verricht naar een voorlichtingsprogramma voor jongeren. Een overzicht met publicaties vind je hier.

Kwaliteit van leven bij ichthyosis

In 2019 startte ik met een validatiestudie naar een Nederlandstalige Kwaliteit van Leven vragenlijst. Hiervoor heb een vragenlijst vertaald volgens WHO-protocol, en interviews gehouden met zorgprofessionals en patiënten.

Uit de interviews bleek dat de vertaalde vragenlijst nog niet voldoende voldeed aan de verwachtingen. In samenwerking met Nederlandse en Franse dermatologen en de patiëntenvereniging voor Ichthyosis, bespreken we nu de mogelijkheden voor een nieuwe/aangepaste vragenlijst.

In 2020 ben ik gestart met een systematic review over Kwaliteit van Leven bij de huidaandoening ichthyosis in mijn rol als lid van de kenniskring van het Lectoraat GGZ-Verpleegkunde van Hogeschool Inholland.


Gastspreker

✔ Op 28 september 2019 nam ik deel aan het discussiepanel op de patiëntendag van de Vereniging voor Ichthyosis Netwerken, en vertelde over de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van leven vragenlijst voor mensen met ichthyosis.


✔ Op 20 januari 2020 was ik gastspreker op het mini-symposium Kwaliteit van Leven bij de opleiding Huidtherapie van De Haagse Hogeschool.


✔ Op 15 juni 2020 was ik gastspreker op de online wetenschapsdag van de opleiding Huidtherapie van De Haagse Hogeschool.

✔ Op 12 december 2020 was ik gastspreker tijdens de Netwerkendag van de Vereniging voor Ichthyosis Netwerken.